Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm

Alkohol najczęstszą przyczyna uzależnień Szacunki wykazują, iż substancją, od której najczęściej uzależnieni są ludzie, jest alkohol. Wyprzedza on szereg innych substancji, plasując się na niechlubnym pierwszym miejscu. Problem ten znany jest już od wielu lat. Pomimo edukacji oraz wielu akcji promujących trzeźwość w dalszym ciągu wiele osób pozostaje silnie uzależnionych od alkoholu. Liczba borykających się […]